press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/14
1/11

NEVMAHAL  |  2016

 Bağcılar, İstanbul
 

 

Topoğrafik konumu ve çevresinde yer alan kamusal donatılar sebebiyle oldukça avantajlı bir konuma sahip olan projenin, bu avantajları güçlendirecek bir kütle ve plan yapısı ile tasarlanması hedeflenmiştir.

 

Tek blok olarak planlanan yapı kütlesi, kuzey ve güney yönünde iki parçaya ayrılmış; bu iki parçanın ortasında kalan boşluğa kat holü yerleştirilmiş, böylelikle daireler ile kat holü alanları birbirinden kütlece ayrıştırılmıştır.

 

Yapının yaşam alanları olan salon ve mutfağın bulunduğu doğu ve batı cephesi; ahşap kaplama çiçekliklerin yer aldığı, şeffaflığın öne çıktığı, nispeten daha sakin bir cephe karakteri sergilerken, kuzey ve güney cepheleri ise pencere hizaları ve genişliklerinin değişkenlik gösterdiği hareketli bir yapıya sahiptir.

 

Genel planlama yak koşullaşımı olarak pencereler maksimum büyüklükte kullanılmış, özellikle doğu ve batı yönünde yer alan salon ve mutfak pencereleri, gün ışığından en fazla fayda sağlayacak şekilde tasarlanmış, bu  mahallerinin yanı

sıra, yatak odaları ile ıslak hacimler gibi ikincil mahallerin de yakın çevrede yüksek yapı bulunmamasının getirdiği avantaj ile, mahremiyet unsurları gözetilerek, olabilecek en fazla şekilde  gün ışığı ve manzaradan faydalanmaları hedeflenmiştir. Bununla birlikte pencerelerin geometrileri, yüksek yapılarda bulunması gereken güvenlik önlemleri göz önünde tutularak şekillendirilmiştir.

 

Özellikle mutfak balkonu önünde yer alan çiçekliklerle yeşil dokunun tüm katlarda bina cephesinde devamlılığının sağlanması hedeflenmiş, bunu güçlendirmek amacıyla her 3 katta bir, kat holleri önünde, ağaçların yer alacağı yeşil platformlar tasarlanmıştır.

 

Doğu ve batı yönlerinde yeşilin düşey sürekliliği ile kuzey ve güney yönlerinde yapı cephesindeki hareketli cephe tasarımı kütlenin karakteristik özelliğini oluşturarak çevre dokudan farklılaşmasını ve yenilikçi bir karakter kazanmasını sağlamıştır.

 

Yapı planlaması, yönetmeliklerce tariflenen ve sınırlandırılan alan içerisinde, gerekli konfor şartları gözetilerek, kullanıcı için olabilecek en fazla verimi  alacak şekilde oluşturulmuş; plan şeması, tefrişat ilişkisi bağlamında oldukça hassas bir şekilde ele alınmıştır. Özellikle dolap alanları mümkün olabildiğince geniş şekilde kurgulanmış, hem daire içi alan hem ortak alanlar kullanıcı konfor prensipleri göz önünde olacak şekilde tasarlanmıştır.