top of page

Mimari Proje Hizmetleri

Çeşitli ölçeklerdeki mimari projelerin, işveren ihtiyaçları ve proje/alan dinamikleri göz önünde bulundurularak güncel yönelimler bağlamında oluşturulması sağlanır. Projenin ilk safhasından son aşamalarına kadar yapı kullanıcıları, yatırımcı ve yardımcı tüm disiplinleri işin merkezinde tutarak katılımcı bir proje üretim süreci oluşturulması hedeflenir.  Bu bağlamda ön konsept çalışmalarından detay çizimlerinin hazırlanmasına kadar olan aşamalar titizlikle ele alınarak Mimari Proje Sürecinin tamamlanması sağlanır.

icon2.jpg

İç Mekan Tasarımı ve Uygulama Hizmetleri

Konut, Ofis, Restoran vb. özel ve kamusal alanların iç mimari projeleri hazırlanmaktadır. İlk aşamada bu projelerin gerek iki boyut gerekse 3 boyutlu çalışmaları hazırlanarak işveren ihtiyaçlarına uygun bir konsept tasarımı ortaya çıkartılır. İşverenle mutabık kalınan proje ve bütçe doğrultusunda malzeme seçimleri yapılır. 2014 yılından bu yana çalıştığımız farklı disiplinlerdeki uygulama ekipleri ile anahtar teslim iç mimari hizmeti verilir.

icon3.jpg

Görselleştirme ve Animasyon

Öncelikli olarak kendi tasarladığımız projeler olmak üzere işverenin ihtiyaç duyduğu gereksinimler doğrultusunda gerek satışa yönelik gerekse çeşitli sunumlara yönelik 3 boyutlu görselleştirmeler güncel çizim ve render programları kullanılarak oluşturulur. Bu doğrultuda tasarımı tamamlanmış projelerin katı model oluşturma hizmeti, 3D görselleştirme, animasyon ve post-production hizmeti verilir.

bottom of page